Maszyny rolnicze po sezonie

Zadbaj o nie, a będą sprawne wiele lat

Narzędzia pracy powinny być pod szczególnym nadzorem. To o nie trzeba dbać tak, aby służyły wiele lat. Dla każdego rolnika to maszyny rolnicze są najcenniejsze. To dzięki nim praca na roli może być efektywna. Gdy kończy się sezon prac polowych, trzeba więc zadbać o traktory, pługi i kombajny, bo dzięki nim będzie można sprawnie przystąpić do pracy już wczesną wiosną.

Maszyny rolnicze, podobnie jak samochody, muszą być właściwie utrzymywane, konserwowane i przechowywane przez cały rok. Niestety, pługi, kombajny i brony używane są tylko przez kilkanaście dni w roku, a w pozostałym czasie po prostu stoją, co nie wpływa korzystnie na ich stan techniczny. Samochody są w ruchu cały rok, a więc łatwiej utrzymać się w dobrym stanie. Maszyny niestety stoją do wiosny, dlatego tak ważne jest, aby były czyste, zakonserwowane i zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Podstawowa konserwacja bieżąca i posezonowa

Konserwację maszyn rolniczych rozpoczyna się od usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, które gromadzą się w czasie każdego użycia sprzętu. Koniec sezonu to moment kiedy trzeba to zrobić bardzo starannie i dokładnie, ale należy pamiętać, że maszyny powinny być czyszczone po każdym nawet kilkudniowym cyklu pracy, nawet wówczas, gdy kolejny etap prac rozpocznie się za kilka dni czy tygodni.

Z maszyn należy usunąć pozostałości błota, kurzu i roślin. Można to zrobić, używając wszelkiego rodzaju skrobaków oraz twardych, mocnych szczotek. Znacznie prościej i efektywniej robi się to za pomocą sprężonego powietrza, dlatego warto zaopatrzyć się w sprężarkę i specjalne urządzenie do przedmuchu. Niezwykle użyteczne są popularne ostatnio tak zwane myjki wysokociśnieniowe. Należy jednak pamiętać, że myjąc maszyny pod dużym ciśnieniem, nie wolno kierować strumienia wodnego wprost na przewody, elementy elektryczne, filtry, uszczelki, przekładnie oraz na wlewy paliwa i oleju. Duże ciśnienie wody może uszkodzić te wrażliwe elementy. Dysza powinna być oddalona od mytej powierzchni przynajmniej o 30-40 cm. Nie wolno też kierować strumienia wody prostopadle do powierzchni, należy to robić pod kątem, bo tylko wówczas unikniemy uszkodzenia czyszczonego obszaru. Jeśli zabrudzenia są wyjątkowo uporczywe lub są to pozostałości jakiś olejów, do mycia należy użyć ciepłej wody.

Smarowanie i uzupełnianie ubytków

W czasie pracy maszyny, jej malowane powłoki ulegają uszkodzeniom. Większość takich ubytków zwykle jest początkiem procesu korozji, dlatego należy je jak najszybciej uzupełniać. Po oczyszczeniu maszyny, wszystkie miejsca, w których zniszczona została powłoka, należy dokładnie oczyścić z rdzy, z resztek starej farby, a następnie odtłuścić. Potem nakłada się specjalne preparaty uzupełniające i ochronne, które zapobiegną dalszej korozji.

Po umyciu maszyny należy też przeprowadzić smarowanie elementów roboczych zgodnie z fabryczną instrukcja obsługi. Do tego celu trzeba stosować oleje i smary, zgodne z zaleceniami producenta, a nie wolno używać już przepracowanych olejów, bo to może przynieść więcej szkód niż pożytku.

Pozostałe czynności

Po sezonie warto wymontować akumulator i przechowywać go w miejscu suchym, chłodnym, tam gdzie temperatura nie będzie spadać poniżej zera. Akumulator musi być naładowany, a poziom elektrolitu powinien być sprawdzony i ewentualnie uzupełniony. Trzeba pamiętać, że nie wolno ładować zamarzniętego akumulatora, bo może on wybuchnąć.

 W przypadku szybkoobrotowych przekładni łańcuchowych należy zdjąć łańcuchy, oczyścić je i zakonserwować. Łańcuchy przechowuje się także w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Jeśli mamy do czynienia z przekładniami wolnoobrotowymi, to nie ma potrzeby zdejmowania łańcuchów, ale należy je także oczyścić i nasmarować. Warto też zająć się paskami klinowymi, które po zdjęciu, oczyszczeniu i zakonserwowaniu można przechowywać razem z łańcuchami. Tak zadbane maszyny będą w dobrym stanie przez wiele lat.Annonces sélectionnées