Ciągnik dla najbezpieczniejszego gospodarstwa

Rozstrzygnięto XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018

Laureaci otrzymują jako nagrodę ciągnik rolniczy Ursus C-380

 

Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców tegorocznej, XVI edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Za najbezpieczniejsze w kraju uznano gospodarstwo Państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z Kamieńczyc w woj. świętokrzyskim. Laureaci otrzymują nagrodę Prezesa KRUS – ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Państwowa Inspekcja Pracy i

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odbywał się on pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Realizację Konkursu wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników oraz producenci środków produkcji dla rolnictwa. 

Uroczysta gala konkursowa odbędzie się 21 września br. podczas Międzynarodowych Targów AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania. Organizatorzy zapraszają laureatów konkursu, ich rodziny i gości oraz fundatorów nagród.

Celem Konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w nim brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W XVI edycji zgłoszono 1 087 gospodarstw indywidualnych (o 66, czyli o 6,5% więcej niż w roku ubiegłym). Większość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha (było ich 824, tj. 77,5% ogółu zgłoszonych), w tym mieszany profil produkcji prowadzi 453 gospodarstw, tj. 41,7%.

W finale uczestniczyło: 10 gospodarstw z produkcją roślinną, z czego w trzech uprawiano warzywa, a w jednym prowadzono produkcję sadowniczą; dwa z hodowlą trzody chlewnej; dwa z hodowlą drobiu; jedno z hodowlą bydła

mięsnego i jedno z hodowlą owiec.

Komisje konkursowe sprawdziły: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa; ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych; stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej; przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych; estetykę gospodarstw; zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające

na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

W ocenie komisji wszystkie finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał: ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone w narzędzia warsztaty, dbałość i poszanowanie dla

środowiska naturalnego. Większość ocenianych gospodarstw była przez lata budowana przez wielopokoleniowe rodziny.

Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z Kamieńczyc w woj. świętokrzyskim. Laureaci otrzymują nagrodę Prezesa KRUS – ciągnik rolniczy Ursus C- 380 o mocy 55 KW.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznano Państwu Anecie i Radosławowi Bakajom z Wierzbicy w woj. lubelskim.

Trzeciego miejsca nie przyznano, natomiast wyróżnienia specjalne otrzymali:

- za prowadzenie w trudnych warunkach geograficznych, w Tatrzańskim Parku Narodowym bezpiecznej hodowli owiec, kultywowanie tradycyjnej produkcji oscypków oraz dbałość i poszanowanie dziedzictwa regionu - Państwo Maria i Stanisław Rychtarczykowie z Gronia w woj. małopolskim;

- za stosowanie systemu rolnictwa precyzyjnego wykorzystującego wysoko rozwinięte technologie nawigacyjne i informatyczne - Państwo Gabriela i Krzysztof Stachowiczowie z Siedlec w woj. dolnośląskim;

- za dbałość o bezpieczne przechowywanie i stosowanie substancji niebezpiecznych - Państwo Marzena i Grzegorz Czerwonkowie z Woli Pawłowskiej w woj. mazowieckim;

- za wyposażenie i organizację warsztatu narzędziowego - Państwo Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszynowie z Rożniątowa w woj. opolskim;

- za aranżację siedliska gospodarstwa uwzględniającą naturalne walory i zasoby środowiska - Państwo Andżela i Zygmunt Stępniowie z Kiczarowa w woj. zachodniopomorskim.

Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano:

- Państwu Sylwii i Mariuszowi Pawlakom z Poddębic w woj. kujawsko-pomorskim.

Pozostali laureaci etapu centralnego otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i fundatorów za udział w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. (JM)

 

 

Fot. UrsusWybrane ogłoszenia