Dopłaty bezpośrednie 2017

Wnioski o dopłaty obszarowe można już składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy to zrobić do 15 maja 2017 roku. Po tym terminie, jeszcze do 9 czerwca ARiMR będzie przyjmowała dokumenty, ale za każdy dzień opóźnienia kwota wypłaty zostanie pomniejszona o 1%.

Na wszelkie działania obszarowe mieszczące się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich takie, jak: ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności rolno-środowiskowe lub zalesieniowe, zarezerwowano kwotę około 2,6 mld zł.

Rodzaje wsparcia bezpośredniego

W 2017 roku rolnicy mogą ubiegać się o następujące dopłaty:

 1. Płatności w obszarze systemów wsparcia bezpośredniego:
 2. Jednolita płatność obszarowa, za zazielenienie i płatności dodatkowe
 3. Wsparcie dla młodych rolników
 4. Dopłata do powierzchni upraw buraków cukrowych
 5. Płatności do powierzchni konopi włóknistych
 6. Dopłata do powierzchni upraw roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno
 7. Płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych
 8. Płatności do powierzchni upraw truskawek, pomidorów, chmielu i lnu
 9. Dopłaty do krów, bydła, owiec, kóz
 10. Płatność niezwiązana do tytoniu.
 11. Płatności przeznaczone dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub szczególnymi (ONW)
 12. Dopłaty rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020)
 13. Płatność ekologiczna (PROW 2014-2020)
 14. Płatność rolno-środowiskowa (PROW 2007-2013)
 15. Pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013)
 16. Premie pielęgnacyjne i zalesieniowe (PROW 2014-2020)
 17. Pierwsza premia pielęgnacyjna dla gruntów z sukcesją naturalną

Należy zwrócić uwagę, że płatność rolno-środowiskowa przyznawana jest tylko dla kontynuatorów zobowiązań w tym zakresie, podjętych w ramach PROW 2007-2013.

Wymagania, o których trzeba pamiętać

Rolnicy, posiadający minimum 10 ha gruntów ornych, muszą zastosować dywersyfikację upraw, a ci, którzy posiadają więcej niż 15 ha, zobowiązani są także do utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA).

Obecnie nie wolno przekształcać cennych użytków zielonych. Do każdego wniosku o dofinansowanie, należy dołączyć mapkę z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA. (Mapka musi być podpisana przez wnioskodawcę).

Dywersyfikacja upraw powinna wyglądać w sposób następujący:

 1. Gospodarstwa 10-30 ha – rolnik musi obsiać je przynajmniej dwoma różnymi uprawami, a główna uprawa może zajmować maksymalnie 75% powierzchni.
 2. Gospodarstwa powyżej 30 ha – rolnik musi posiadać przynajmniej 3 różne uprawy. Główna z nich może zajmować maksymalnie 75% powierzchni, a dwie uprawy wiodące razem mogą zajmować maksymalnie 95% całej powierzchni gruntów ornych.

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku

Składając komplet dokumentów znacznie przed ostatecznym terminem, każdy ma gwarancję, że wystarczy mu czasu na ewentualne uzupełnienie dokumentacji. Wszystko to daje pewność spokojnej weryfikacji dokumentów i otrzymania środków bez zbędnej zwłoki.

 

Photo: Tax Credits via Foter.com / CC BYWybrane ogłoszenia