Dopłaty bezpośrednie do owiec

Hodowla owiec w Polsce największy rozkwit przeżywała w latach osiemdziesiątych XX wieku. Statystyki podają, że pogłowie w połowie lat 80. wahało się w granicach 5 milionów sztuk. W połowie 2016 roku liczba ta spadła do około 200 tys. sztuk. Spadek zainteresowania wełną i skórami sprawił, że utrzymywanie tych zwierząt przestało być opłacalne. System dopłat bezpośrednich w tym sektorze ponowie zachęca rolników do zainteresowania się owczarstwem.

Hodowla owiec w Polsce największy rozkwit przeżywała w latach osiemdziesiątych XX wieku. Statystyki podają, że pogłowie w połowie lat 80. wahało się w granicach 5 milionów sztuk. W połowie 2016 roku liczba ta spadła do około 200 tys. sztuk. Spadek zainteresowania wełną i skórami sprawił, że utrzymywanie tych zwierząt przestało być opłacalne. System dopłat bezpośrednich w tym sektorze ponowie zachęca rolników do zainteresowania się owczarstwem.

Wsparcie bezpośrednie w sektorze owiec i kóz

Na podstawie ustawy z października 2016 roku, od stycznia 2017 dostępne jest wsparcie w sektorze owiec i kóz. Obecnie funkcjonuje tzw. system bezwnioskowy. Program nie przewiduje limitu zwierząt objętych dopłatami, dlatego hodowcy mogą zgłaszać nawet kilkaset sztuk.  Co ważne, we wniosku nie trzeba wpisywać oddzielnie wielu numerów identyfikacyjnych, co znacznie ułatwia całą procedurę.

Dopłaty można uzyskać do konkretnych odmian zwierząt. System obejmuje owce:

• wrzosówka,

• świniarka,

• merynos odmiany barwnej,

• pomorska,

• kamieniecka,

• olkuska,

• wielkopolska,

• korideil,

• żelażnieńska.

 

Program „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”

Rolnicy, którzy zdecydują się na hodowlę rodzimych ras (m.in. czarnogłówka, merynos polski, owca pogórza, górska odmian barwna), dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach programu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. W tym przypadku, hodowcy muszą uzyskać potwierdzenie Instytutu Zootechniki pozwalające na udział w programie oraz wpis zwierząt do ksiąg prowadzonych przez związki hodowców. Pozytywnie rozpatrzony wniosek pozwala pobierać dopłaty przez 5 najbliższych lat.

Wsparciem objęte są województwa: podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie oraz świętokrzyskie i łódzkie (2 ostatnie od 2012 roku).

 

Hodowla owiec promowana jest nie tylko na terenach górskich, ale także na nizinnych. Warto podkreślić, że oprócz pozyskiwania mięsa i mleka, rosnące zyski rolnicy uzyskują z owiec hodowanych na potrzeby agroturystyki.Wybrane ogłoszenia