Jak zachować bezpieczeństwo podczas żniw?

Zbliżają się żniwa, które dla wielu rolników są okresem najbardziej intensywnych prac. Zwykle towarzyszy im pośpiech spowodowany chęcią szybszego zbioru plonów i obawą przed pogorszeniem warunków atmosferycznych. To sprawia, że to właśnie w tym czasie najczęściej dochodzi do wypadków w rolnictwie. Jak zachować szczególne środki ostrożności, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko?

Najczęstsze wypadki w czasie żniw

 

Podczas żniw rolnicy intensywnie korzystają z ciągników, kombajnów i innego sprzętu. Pośpiech i rutyna nie sprzyjają uwadze, co może doprowadzić do wypadków. Do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń dochodzi z udziałem maszyn.

Wśród zgłoszeń wypadków do KRUS, w okresie letnim, bardzo często pojawiają się:

• przejechania,

• uderzenia ruchomymi częściami sprzętu (np. kombajnów lub przyczep),

• pochwycenia przez maszyny,

• przygniecenia,

• upadki z maszyn,

• porażenia przez prąd.

 

Sprawdź sprawność sprzętu rolniczego

 

Do wypadków zwykle dochodzi z winy niesprawnych maszyn, ich niekompletnego wyposażenia, braku osłon na częściach wirujących, nieznajomości instrukcji obsługi sprzętu lub zaniedbań operatorów.

Ważne jest, aby przed sezonem pamiętać o przeglądach i konserwacji wszystkich maszyn.

Należy sprawdzić działanie układów:

• hamulcowego,

• kierowniczego,

• napędzającego,

• chłodniczego,

• paliwowego.

Nie można lekceważyć stanu opon, instalacji i przewodów elektrycznych oraz innych części.

Podczas samodzielnych przeglądów oraz ustawień i regulacji konieczne jest wyłączenie maszyny. Bardzo niebezpieczne są naprawy kombajnów – podczas prac pod hederem, nie można zapominać o solidnych podporach (siłownik hydrauliczny może okazać się zawodny).

Szczególną uwagę zaleca się zwrócić na osłony części wirujących (kół zębatych, wałków przekaźnika mocy, przekładni pasowych lub łańcuchowych, wałów przegubowo-teleskopowych).

 

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z maszyn

 

W strefie pracy maszyny nie powinny znajdować się inne osoby. Po zakończonej pracy, należy wyłączyć maszynę i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Ważne jest, aby pojazdów i sprzętu nie używały osoby nieuprawnione (dzieci, osoby bez odpowiedniego przeszkolenia).

 

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na drogach publicznych

 

W żniwa do wielu wypadków dochodzi nie tylko w polu lub na terenie posesji, ale także na drogach publicznych. Ciągniki i kombajny powinny bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Ważne jest, aby maszyny posiadały sprawne oświetlenie i sygnały dźwiękowe. W ciągniku należy sprawdzać ustawienia lusterek. Wielu rolników nie pamięta, że heder demontuje się przed wjazdem na drogę publiczną.

 

Inne zasady bezpieczeństwa

 

Do bezpiecznej pracy w żniwa warto zakupić odzież roboczą. Najważniejsze jest wygodne obuwie z antypoślizgową podeszwą i wkładką zapobiegającą jej przebiciu. Warto zaopatrzyć się również w rękawice ochronne (np. na czas używania smarów i substancji chemicznych).

Przewożone plony trzeba zabezpieczyć plandekami i linami, które uchronią przed możliwością zsunięcia się załadunku na człowieka. Załadunek (np. baliki słomy) nie powinien mieć ponad 4 m wysokości i więcej niż 2,5 m szerokości. Na przyczepie, z przewożonymi płodami rolnymi, nie mogą siedzieć ludzie.Wybrane ogłoszenia