O Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. to jedyna polska firma, która kontynuuje ponad 130-letnią tradycję polskiej hodowli i nasiennictwa buraka cukrowego.

To spółka będąca własnością Skarbu Państwa, działająca pod nadzorem  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W skład firmy wchodzą dwie stacje hodowli roślin w Straszkowie (woj. wielkopolskie) i Śmiłowie (woj. świętokrzyskie) oraz Zakład Nasienny w Kutnie (woj. łódzkie).

Przedmiotem działania KHBC Sp. z o.o. jest hodowla twórcza i zachowawcza odmian buraka cukrowego oraz produkcja wysokiej jakości materiału siewnego. Corocznie rejestrujemy nowe odmiany o ulepszonych cechach użytkowych odpowiadające zmieniającym się potrzebom rolnictwa. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą naukowo – badawczą oraz nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym. 

W pracach hodowlanych wykorzystujemy różne metody hodowlane – od tradycyjnych, opierających się na obserwacji i selekcji, po nowoczesne metody biotechnologiczne. Priorytetowym kierunkiem prac hodowlanych w ostatnich latach jest zwiększenie wydajności naszych odmian i ich odporności na choroby i szkodniki.

W poszukiwaniu nowości i dla weryfikacji dotychczasowych metod współpracujemy z prestiżowymi uczelniami i instytutami z całego świata. Sprzyja to transferowi wiedzy i technologii do nowo powstałych  odmian buraka cukrowego. Dokonujemy analiz pod katem molekularnej oceny odporności roślin i obecności organizmów patogennych, dbamy o najwyższą jakość materiału siewnego na poletkach doświadczalnych oraz oceniamy wartość gospodarczą korzeni buraka cukrowego. Zakład Nasienny w Kutnie to nowoczesne linie technologiczne oparte na światowej klasy parku maszynowym do przygotowania nasion do siewu: czyszczenia, otoczkowania, inkustowania i pakowania. Laboratoria kontroli jakości oraz działania zgodne z zasadami integrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy są gwarancją najwyższej jakości  produkowanego materiału siewnego. Służymy całorocznym doradztwem i fachową poradą. Naszą wiedzą dzielimy się na „Dniach Pola”, podczas targów, szkoleń agrotechnicznych i na spotkaniach w Państwa gospodarstwach. Realizujemy program współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uniwersytetami.

Oprócz podstawowych kierunków działalności, którymi są hodowla i nasiennictwo buraka cukrowego, nasza spółka oferuje również materiał siewny innych roślin w tym np. soi.Wybrane ogłoszenia